Winfried BuijenNiet alle beschikbare informatie wordt op deze website getoond. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over CCIR? Stuur dan een email naar . Vermeld daarin in ieder geval naam en telefoonnummer zodat we in contact kunnen komen met jou.

Het is ook mogelijk om direct contact op te nemen met Winfried Buijen, bedenker van het concept, op 06 - 12 555 654.

De techniek van CCIR (modules)

Het uiteindelijke resultaat voor organisaties is een rating gebaseerd op gewogen cijfers vanuit verschillende organisatorische disciplines. Deze cijfers worden opgebouwd door formules en methodieken die, met dezelfde invoer, steeds hetzelfde resultaat zullen tonen.

Deze verschillende disciplines zijn: organisatie, (on)betaald personeel, product en/of dienst, afnemers (klanten), leveranciers, zakelijke partners, belanghebbenden, keurmerken, non-profit, de wereld als organisme en toekomst.

Organisatie

In deze module worden onderdelen onderzocht die te maken hebben met de visie en missie van de organisatie en hoe deze bekend is bij de steakholders en hoe deze uitgedragen wordt in de praktijk.

Personeel

Hierin worden zaken onderzocht die betreking hebben op het personeel in relatie tot de organisatie in alle mogelijke verschijningen.

Product en Dienst

Alle producten en diensten die de organisatie levert aan anderen worden in deze module onder de loep genomen.

Afnemers

Hoe ervaren klanten en gebruikers (afnemers) de diensten of producten die de organisatie aanbiedt? Deze vraag staat centraal in deze module.

Leveranciers

Hoe ervaren leveranciers hun relatie met de organisatie? Deze vraag staat centraal in deze module.

Zakelijke partners

In deze module wordt uitgezocht welke (externe) zakelijke verbanden er zijn, gezien vanuit de organisatie.

Belanghebbenden

Hoe verhouden zich de voorkeuren, gezien vanuit de organisatie, wanneer het gaat om gemeenschappelijke of tegenstrijdige belangen?

Keurmerken

Welke keurmerken worden er gehanteerd en in hoeverre zijn deze keurmerken betrouwbaar?

Non-profit sector

In deze module worden zaken onderzocht die specifiek zijn voor deze sector en niet in een van de overige modules is ondergebracht.

De wereld als organisme

Hierin wordt gekeken naar de effecten op de natuur in zijn algemeen. Hieronder wordt verstaan de volledige flora en fauna van de wereld of de directe omgeving van de organisatie.

De toekomst

In hoeverre investeert de organisatie in een betere toekomst voor mens en milieu?